SAĞLIK PERSONELLERİNİN İZİNLERİ İPTAL

SAĞLIK PERSONELLERİNİN İZİNLERİ İPTAL

Antalya'da İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, yeni bir karar aldı. Antalya'da 9 Ağustos itibarıyla, tüm sağlık personelinin ikinci bir emre kadar, şu an izinde olanlar da dahil yıllık izinleri iptal edildi.

Antalya'da 9 Ağustos itibarıyla, tüm sağlık personelinin ikinci bir emre kadar, şu an izinde olanlar da dahil yıllık izinlerinin iptaline ve taleplerin durdurulmasına karar verildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronovirüs salgınından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla alınması gereken tedbirler kararlaştırıştı. "Antalya'da salgında görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dahil bütün personelin kendi talepleri olması halinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak 31 Aralık'a kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılması' kararı alınmıştır. Söz konusu kurul kararıyla belirlenen sürenin, salgının seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verildi. 9 Ağustos itibarıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verilmiştir."